Biznes inaczej

Biznes inaczej Trochę marketingu, trochę reklamy, trochę nowinek, trochę spostrzeżeń i co najmniej trochę innego punktu widzenia na biznes.